Skip to main content

Bij Boslaanvijf doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn en nooit worden misbruikt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u ons toevertrouwd!

Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken:
Booking – via website
Booking – telefonisch
Bezoek aan ons salon
Uw naam
Zodat wij u kunnen identificeren.
page1image1813024
page1image1813248
page1image1813472
Uw telefoonnummer
Zodat wij contact met u kunnen opnemen bij ziekte, ongeval, stroompanne, …
page1image1813696
page1image1813920
page1image1814144
Uw e-mailadres
Zodat wij contact met u kunnen opnemen bij ziekte, ongeval, stroompanne, …
page1image1814368 page1image1814592 page1image1814816
Uw haarpaspoort
Zodat wij steeds een gepersonaliseerde service kunnen bieden.
page1image1815040
Cookies
Zodat wij uw ervaring met onze website kunnen verbeteren.
page1image1815264
Door Uw gegevens na te laten, geeft u Boslaanvijf bvba, met maatschappelijke zetel Boslaan 5, 2460 Kasterlee en met ondernemingsnummer BE0683.618.980 de uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw booking. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om onze (na)service zo goed mogelijk te maken. Wij vragen enkel de hoognodige gegevens en gebruiken deze niet voor directe marketing.

 

Onder verwerken dient U te verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de voornoemde persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zullen door ons worden bewaard voor een periode waarbinnen de gegevens dienstig en relevant zijn voor onze onderneming en het doel van de bewaring.

 

Wij delen U mee dat het niet meedelen van de gevraagde persoonsgegevens er toe kan leiden dat wij U niet de best mogelijke (na)service kunnen aanbieden en wij U niet op de hoogte kunnen brengen wanneer wij, in geval van overmacht, uw afspraak dienen te annuleren of wijzigen.

 

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van een aan ons navolgende verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derde instanties met het oog op directe marketing noch misbruiken in elke zin van het woord. Via kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, bij welke instanties Uw gegevens zich bevinden en Uw gegevens laten verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op , zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

 

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

“Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor U ze aan ons hebt toevertrouwd.”

Gitte Govaerts
 – zaakvoerster Boslaanvijf bvba